Three buddhas – paya Shwedagon – yangon 2012 – Myanmar

Three buddhas - Paya Shwedagon - yangon 2012 - Myanmar

Three buddhas – Paya Shwedagon – yangon 2012 – Myanmar

Three buddhas – Paya Shwedagon – yangon 2012 – Myanmar

Laisser un commentaire